• Đăng ký
Home Công nghệ Ứng dụng Học bạ điện tử - eSR

Học bạ điện tử - eSR

Phần mềm Quản lý học bạ - eSR cho phép quản lý quá trình học tập của học sinh một cách toàn diện, là cầu nối liên lạc giữa gia đình và nhà trường. Hệ thống được xây dựng trên mô hình Internet với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay ASP.NET 1.1 của Microsoft.

Hình minh họa.


1)Khả năng mở của hệ thống

Hệ thống được thiết kế với khả năng mở cao, cho phép người sử dụng dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung các báo cáo tùy theo nhu cầu công việc.

Hỗ trợ công cụ hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn khác nhau, chuyển đổi các bảng mã.
Hệ thống được thiết kế với khả năng mở cao, cho phép người sử dụng dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung các báo cáo tùy theo nhu cầu công việc.
Hỗ trợ công cụ hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn khác nhau, chuyển đổi các bảng mã.
Hệ thống được xây dựng trên Quy chế chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Dễ dàng kết xuất số liệu ra các định dạng dữ liệu khác nhau (Excel, Word, FoxPro, Xml...)
Cơ sở Dữ liệu phân tán và tập trung về tại Sở Giáo Dục... trong tương lai.


2)Tính động


Hệ thống cho phép người sử dụng dễ dàng tùy biến, thay đổi các công thức xét duyệt học sinh, sinh viên cho phù hợp với yêu cầu sử dụng hoặc khi có sự thay đổi về quy chế, quy định, chương trình đào tạo

3)Tính bảo mật

Để đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu, hệ thống thực hiện phân quyền sử dụng cho từng đối tượng tham gia chi tiết đến từng chức năng, báo cáo. Đồng thời, việc quản lý và truy xuất dữ cũng được phân quyền theo từng đối tượng thông tin và các phòng ban.
Quản lý thông tin học sinh - học sinh

4)trợ quản lý thông tin học sinh từ giai đoạn nhập học, chuyển trường
Hỗ trợ phân lớp học, đánh mã học sinh tự động...
Cho phép theo dõi thông tin cơ bản, quan hệ gia đình, ảnh học sinh...
Quản lý thông tin các đối tượng ưu tiên, diện chính sách, đối tượng trợ cấp xã hội
Quản lý các thông tin khen thưởng, kỷ luật của học sinh
In thẻ từ (hỗ trợ in và quản lý mã vạch )
Theo dõi và quản lý các đối tượng ngừng học, thôi học
Tra cứu và thống kê học sinh học sinh.

5)Quản lý, đánh giá kết quả học tập

Quản lý kết quả học tập của học sinh trong từng học kỳ (Điểm quá trình và điểm tổng kết môn học)
Quản lý điểm thi, kiểm tra học kỳ (Bao gồm cả các điểm thi lại) , Điểm rèn luyện.
Hỗ trợ mô hình phân quyền quản lý thông tin theo nhiều cấp (Các điểm chi tiết Giáo vụ khoa quản lý, Điểm tổng kết và thi Phòng đào tạo quản lý)
Tự động tính và quản lý điểm tổng kết môn học, Điểm TBC học kỳ, Cả năm học. Xếp loại và đánh giá học học sinh viên cuối kỳ, cuối năm
Công cụ xét duyệt lên lớp, Xét tư cách dự thi tốt nghiệp, làm đồ án, Khen thưởng học tập, Xét duyệt học bổng khuyến khích học tập
Thống kê, báo cáo chất lượng đào tạo
Quản lý và bảo lưu kết quả học tập của học sinh-học sinh lưu ban, ngừng học, đình chỉ.
Quản lý các điểm thi tốt nghiệp .... Đánh giá và xét duyệt tốt nghiệp.

Thông tin doanh nghiệp

Tin mới nhất

Tin được quan tâm

Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc vui lòng liên hệ

0989 383 535
Email:info@masomavach.vn
Việc phát hành lại thông tin từ website này phải được sự đồng ý của Ban biên tập Chuyên san Mã số Mã vạch

Tools